Termeni si conditii

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de protecție a vieții private în comunicațiile electronice, acoprom.ro are datoria de a gestiona în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizați relevante.

Nu aveți nici o obligație de a furniza orice informații noi, și refuzul de a face acest lucru nu are consecințe. Informațiile pe care le furnizați nu vor fi publicate pe internet,  nu vor fi făcute publice, însă vă vor permite să fiți abonați la fluxul de date. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de a accesa și modifica informațiile despre dumneavoastră, dreptul de a nu fi obiectul unei decizii individuale și dreptul de a face apel la instanța de judecată. De asemenea, aveți dreptul de a refuza prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră și să cereți distrugerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa în orice moment un mail administraţiei. Dacă unele dintre informații cu privire la dumneavoastră nu sunt corecte, vă rugăm să le corectați sau să ne informați.

acoprom.ro declină expres orice garanție cu privire la informațiile furnizate. În nici un caz nu trebuie să oricare dintre persoanele care realizează dezvoltarea sau administrarea sitului acoprom.ro să fie răspunzătoare pentru orice daună directă, specială, incidentală, indirectă, sau consecventă, inclusiv, fără limitări, daune pentru pierderea de date sau informații, daune materiale, afaceri, profituri, întreruperea activității, sau orice alte pierderi care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza, informațiile furnizate.

Utilizarea autorizată este reglementată de politica instituțională și de către legile de stat din România, iar încălcarea nivelelor de securitate destinate administratorilor poate duce la localizarea și limitarea accesului și poate face obiectul urmăririi penale.

Informații cu privire la aceste pagini au fost furnizate de către editori și / sau, în cazul în care este indicat, de către alte părți implicate în activitățile sitului acoprom.ro, dar nu garantează dreptul intelectual asupra materialelor conținute.

acoprom.ro  reține dreptul de copyright al articolelor publicate. Reproducerea în orice altă parte a acestor date este autorizată cu acordul prealabil scris.

Dacă dețineți dreptul de autor asupra unor materiale prezentate și distribuite de situl acoprom.ro și doriți ca acestea să fie eliminate vă rugăm să înaintați spre administrație o cerere și o copie după actele care dovedesc această calitate, iar informația respectivă va fi eliminată.

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la drepturile și activitățile permisele, vă rugăm să utilizați formularul de contact sau adresa de mai jos:

contact@acoprom.ro